Lokale media dringen door tot in het hart van Nederland

Een hyperlokaal massamedium. Die combinatie maakt huis-aan-huiskranten tot een krachtig middel voor adverteerders.

Nationaal Media Onderzoek (NMO) maakte recent de nieuwste printbereikcijfers bekend. Het onderzoek draagt de cryptische naam ‘NPM-DGM-HAH 2 jaar 2023’. Dat staat voor: NMO Print Monitor – Doelgroep Monitor – HAH-kranten 2 jaar 2023. Hierin staan bereiksgegevens van huis-aan-huiskranten, magazines en landelijke en regionale dagbladen. Deze data zijn gekoppeld aan de NMO Doelgroep Monitor, waarin wordt gevraagd naar interesses, activiteiten, product- en merkgebruik en winkelbezoek. Gecombineerd biedt dit een compleet beeld van de huis-aan-huiskrantlezers in Nederland.

Dit beeld bevestigt de algemene verwachting: lokale media vervullen een vitale rol in de Nederlandse samenleving. Maar liefst 10,8 miljoen Nederlanders lezen wel eens een huis-aan-huiskrant. Dat is zo’n 72% van de bevolking. Daarmee zijn huis-aan-huiskranten een echt massamedium. Dit vertaalt zich ook door naar de 1.200 websites van lokale media. Van de Nederlanders leest 76% huis-aan-huiskranten op papier. 20% bezoekt daarnaast ook de websites en 4% leest alleen digitaal.

Getrouwe afspiegeling

Als je bedenkt dat huis-aan-huismedia 92% van de huishoudens bereiken, is het niet vreemd dat het lezerspubliek een getrouwe afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking – 53% is vrouw, 47% is man (heel Nederland: 50/50). Van jong tot oud leest huis-aan-huiskranten: 22% is tussen de 13 en 34 jaar, de helft is tussen de 35 en 64 jaar, 28% is 65 jaar en ouder (in heel Nederland is de leeftijdsverdeling respectievelijk 32, 46 en 22%). Ook de welstandsklassen komen overeen met die van heel Nederland. 40% van de lezers komt uit de hoogste inkomensklassen W1 en W2, 22% komt uit de middenklasse, en 38% uit de lagere klassen. Landelijk is die verhouding respectievelijk 41, 23, en 36%.

NPM-DGM-HAH 2 jaar 2023 Infographic

infograpic

Unieke behoefte

Het NMO-bereiksonderzoek toont aan dat de lokale media een mooie doorsnee bereiken van de Nederlandse bevolking. De cijfers sluiten aan op wat Frank-Paul ter Berg van HYPR in een eerder interview al aangaf: mensen willen weten wat er in hun omgeving speelt en huis-aan-huiskranten voorzien in die behoefte. Lezers vinden in lokale media informatie over lokale evenementen en activiteiten, cultuur en sport. Aangevuld met gemeentelijk nieuws en aankondigingen. Dat is een behoefte waarin andere media niet of nauwelijks voorzien.

Om die redenen worden huis-aan-huiskranten dan ook intensief gelezen. Meer dan de helft van de respondenten leest driekwart of meer van een nummer. Het is daarbij goed om te weten dat ruim driekwart (76%) van de lezers de dagelijkse aankopen doet in het huishouden. Dat niet alleen: ze zijn ook gespitst op aanbiedingen in huis-aan-huiskranten. De helft van de lezers komt in actie naar aanleiding van advertenties en 63% let op aanbiedingen van winkeliers in lokale media.

Onmisbaar

Voor zowel lokale als nationale adverteerders zijn huis-aan-huiskranten onmisbaar om heel gericht lokale doelgroepen te bereiken. HYPR maakt dit extra eenvoudig, als het centrale platform voor adverteren in Nederlandse huis-aan-huiskranten en lokale nieuwssites in heel Nederland. Zeer recent nam HYPR de nationale verkoop van de Huis-aan-Huiskranten van DPG over nadat het eerder dit voorjaar al ToLocal had overgenomen. Dit bedrijf heeft de DeLokalePlanner ontwikkeld als tool om vanaf één plek te adverteren in lokale titels. Adverteerders en mediabureaus kunnen hier terecht voor zowel nationale campagnes als gerichte advertenties rondom specifieke vestigingen.

HYPR ondersteunt hierbij met data, media(inkoop) en (lokale) creatie. Op basis van onder meer de NMO-onderzoeksdata biedt HYPR een one-stop-shopplatform om campagnes hyperlokaal in te richten. De 562 huis-aan-huiskranten en 1.200 websites vormen samen een krachtig massamedium dat tot op buurtniveau reikt, in print en digitaal.

Bron: Adformatie

Meer weten over HYPR en hyperlocal advertising?
Neem contact met ons op!